Forskningsprosjekt


Forebyggende behandling av overkjevens permanente hjørnetenner med frembruddsproblemer

Vitenskapelig tittel:

Interceptive study of ectopic eruption of permanent maxillary teethProsjektbeskrivelse:
I 1-3% av befolkningen bryter hjørnetennene i overkjeven frem på feil plass. Dette kan føre til en rekke problemer for pasienten f.eks manglende frembrudd av hjørnetannen, skade på nabotenner, utvikling av cyster, smerter og et dårligere estetisk tannsett. Behandlingen er kostbar og omfattende og krever behandling av flere typer tannlegespesialister. Forebyggende behandling skjer i dag først og fremst ved tidlig diagnostisering og ekstraksjon av melkehjørnetannen som står i relasjon til den displasserte hjørnetannen. En nylig studie hvor man ekstraherte både melkehjørnetannen og første melkejeksel har vist høyere suksessrate. Vi ønsker å gjøre en prospektive randomisert klinisk studie hvor vi tester denne prosedyren på et større materiale i Norge. Videre vil vi teste om denne nye behandlingsmetoden er assosiert med mer eller mindre smerte for pasienten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/623 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Sjögren
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vertsinstitusjonen (tannhelsetjenestens kompetansesenter for nord-norge) finansierer lønn til forsker samt driftsmidler til prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PHD programmet ved Universitet i Tromsø, Nivå: PHD
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2012 REK nord
21.06.2012 REK nord
21.06.2012 REK nord
01.02.2018 REK nord