Forskningsprosjekt


Hematopoietiske stamceller i navlestrengsblod

Vitenskapelig tittel:

Analysis of molecular processes during cord blood maintenance and expansionProsjektbeskrivelse:
I det aktuelle prosjektet vil forskeren finne frem til underliggende dyrkningsbetingelser som gjør at CD34-positive celler i navlestrengsblodet kan overleve og beholde sine stamcelleegenskaper. På sikt er målet at celler fra navlestrengsblod skal kunne brukes i behandlingen av for eksempel pasienter med kreft som trenger benmargstransplantasjoner. Hvert år mislykkes mange benmargstransplantasjoner nettopp fordi det ikke er tilstrekkelig mange antall fungerende celler hos mottager av benmargstransplantatet. Det skal samles inn navlestrengsblod etter fødsel. CD34positive celler skal isoleres og dyrkes videre. Dersom det lykkes å få stamceller fra navlestrengsblod til å overleve flere dager, vil cellene uansett destrueres etter maksimum 100 dager. I mellomtiden vil stamcellene brukes i laboratoriet, og til å undersøke om mus kan brukes som modeller med slike humane stamceller. Det er sendt melding til Helsedirektoratet om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer og bruk av genmodifiserte dyr. Det planlegges å be om samtykke fra anslagsvis 100 gravide kvinner til å gi navlestrengsblod til undersøkelsen. Det skal ikke registreres personopplysninger eller helseopplysninger fra disse. Samtykket oppbevares hos en av forskningsmedarbeiderne uten noen kode eller koblingsnøkkel.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/588 Prosjektstart: 23.04.2012 Prosjektslutt: 23.04.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Judith Staerk
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo

Norsk Senter for Molekylærmedisin

Oslo univeristetssykehus (Dr. Staffs rekruttering av pasienter)Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst