Forskningsprosjekt


Forhold som har betydning for opplevelse av mestring hos foreldre til kronisk syke barn - en kvalitativ studie

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet skal forhold som har betydning for opplevelse av mestring hos foreldre til kronisk syke barn belyses. Følgende forskningsspørsmål er skissert og skal undersøkes ved hjelp av semistrukturerte intervjuer: 1)Hvilke egne ressurser/egenskaper opplever foreldrene har betydning for deres egen opplevelse av mestring?, 2) hvilke rammer og ressurser beskriver foreldrene som betydningsfulle i forhold til opplevelse av mestring i kontakt med helsetjenester?, 3) hvilke andre instanser eller ressurser i nærmiljøet har betydning for foreldrenes opplevelse av mestring? Hensikten med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan spesialisthelsetjenesten kan støtte opp om foreldre til kronisk syke barn sine ressurser og sterke sider. Det skal inkluderes 8 foreldre til barn med kronisk sykdom som er pasienter og brukere av spesialisthelsetjenesten ved barneavdelingen på Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/533 Prosjektstart: 09.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Barbara Deede Gammon
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Masterstudent får fri med lønn i forbindelse med masterseminarer fortløpende i masterstudieprosessen, samt noe i forbindelse med analysearbeidet.

Det er søkt støtte nsf sitt utdanningsstipend. Det er ikke kommet svar på den søknaden pr. dags dato. Veileder Gammon har bistilling ved HiBu til mastergradsveiledning.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykisk Helse, HiBu, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst