Forskningsprosjekt


Europeisk prosjekt for kvalitetssikring av lungekreft

Vitenskapelig tittel:

EuLuCA – European Lung Cancer AuditProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å samle inn helseopplysninger om pasienter med lungekreft prospektivt fra ulike europeiske sykehus på en enhetlig måte. En slik innsamling vil føre til at en kan si noe om muligheten for opprettelsen av en fremtidig europeisk kvalitetsdatabase, samtidig som en kan undersøke ulikheter i grupper av lungekreftpasienter mellom landene i Europa. Lungekreft er den kreftsykdommen flest mennesker dør av i Europa. Det er store forskjeller i overlevelse mellom europeiske land, men på grunn av ulikheter i registrering er det ikke mulig å gjøre korrekte sammenligninger. Datagrunnlaget vil basere seg på de kliniske undersøkelser som gjøres som ledd i sykdomsutredning. Ingen tilleggsundersøkelser vil bli utført på grunn av studien. Data som skal samles inn er dato for diagnose, alder ved diagnosetidspunkt, kjønn, vevstype/ undergruppe lungekreft, sykdomsstadium, funksjonsstatus (WHO / ECOG), planlagt behandling og opplysninger om lungekreftsykdommen. Alle personer med lungekreftdiagnose på de sykehusene som deltar over en gitt måned skal inkluderes. Prosjektet er samtykkebasert. Alle studiedata blir rapportert inn i et webbasert rapporteringsskjema og lagres i en forskningsdatabase som opprettes og kontrolleres av studieleder som er lokalisert på et tysk sykehus (HELIOS Klinikum Emil von Behring). Data som overføres til forskningsdatabasen er anonymisert, det eksisterer ingen koblingsnøkkel.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/600 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 01.04.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond-Eirik Strand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er European Respiratory Society som er en non-profit interesseorganisasjon for pasienter med lungesykdommer som finansierer studien.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Del av forskningsprogram:

European Initiative for Quality Management in Lung Cancer Care


Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2012 REK sør-øst