Forskningsprosjekt


Barn og unge med Juvenil Idiopatisk Arthritis (JIA)

Vitenskapelig tittel:

Barn/unge med Juvenil Idiopatisk Arthritis (JIA): Fokus på utvikling av Temporomandibular Joint Arthritis (TMJ-artritt), oral helse og livskvalitet.

 Prosjektbeskrivelse:
Forskning viser at mange barn og unge med leddgikt (Juvenil Idiopatisk Arthritis eller JIA) har affeksjon av kjeveleddene. Studien tar sikte på å kartlegge tidlig manifestasjon av JIA i kjeveledd og undersøke i hvilken grad JIA påvirker pasientenes orale helse og livskvalitet. Deltakerne er barn og unge som har fått diagnosen juvenil idiopatisk arthritis ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Søker vil også inkludere en kontrollgruppe av friske barn for å undersøke om visse typer kjeveortopediske avvik har større forekomst hos testgruppen enn hos kontrollgruppen, eller om det er forskjeller på oral sykdom eller livskvalitet i de to gruppene. Deltakelsen innebærer undersøkelse av oral helse, bittforhold, MR/ultralyd-undersøkelse, blodprøvetaking og svar på spørreskjema. Man vil inkludere 100 barn i testgruppen og 100 barn i kontrollgruppen. I tillegg legges det opp til å benytte journalopplysninger fra cerebrale MR-undersøkelser fra 140 barn som tidligere har vært undersøkt ved HUS for andre problemstillinger. Målet ved en slik sammenlikning er å etablere data om normal MR-anatomi av kjeveledd hos barn i alderen 2-18 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/542 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Karen Rosendahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avtale om økonomisk støtte er annonsert både fra Kompetansesenteret Vest og Den offentlige tannhelsetjeneste. Størrelsebeløpet er ikke avklart og skal ettersendes. Vi satser også på at prosjektet kan feste til seg PhD-student (er), slik at midler kan nås ved de kanaler UiB råder over. Ellers vil det bli søkt om midler fra enhver tids utlyste forskningsmidler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Studien kan benyttes i utdanningssammenheng., Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Har ikke fått navn ennå.
Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2012 REK vest
19.04.2012 REK vest
20.08.2012 REK vest
11.04.2013 REK vest
16.01.2014 REK vest
08.05.2014 REK vest
05.06.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest
20.11.2014 REK vest
17.09.2015 REK vest
14.01.2016 REK vest
25.10.2017 REK vest
07.03.2018 REK vest
30.05.2018 REK vest