Forskningsprosjekt


Innhold av K2 vitamin i benvev med og uten tilskudd av K2 vitamin i kosten

Vitenskapelig tittel:

Både vitamin K1 og vitamin K2 benyttes som kosttilskudd i dag.  Studier både i mennesker og dyr tyder på at vitamin K2 blir mer effektivt tatt opp i kroppen enn vitamin K1. Videre tyder flere vitenskaplige studier i dyr på at vitamin K2 er det K vitaminet som har størst betydning for benhelse. Vi ønsker derfor å undersøke mengde vitamin K2 i benvev etter inntak over 3-7 uker sammenliknet med en gruppe for ikke får tilskudd.Prosjektbeskrivelse:
Vitamin K2 dannes av bakterier ved gjæring av soyabønner og i visse andre matvarer. Vitamin K og spesielt vitamin K2 er en viktig faktor for regulering av kalsiumomsetningen i kroppen, og sørger for kalsium til skjelettet. Vitamin K er også viktig for hjerte og blodårer, og studier tyder på at vitamin K er viktig for å hindre at kalsium avleires i blodårer. Både vitamin K1 og vitamin K2 benyttes som kosttilskudd i dag. Studier både i mennesker og dyr tyder på at vitamin K2 blir mer effektivt tatt opp i kroppen enn vitamin K1. Studier i dyr indikerer at vitamin K2 er det K vitaminet som har størst betydning for benhelse. I dette prosjektet, som er en pilotstudie, skal man undersøke mengden vitamin K2 i benvev etter inntak over 3-7 uker sammenliknet med en gruppe som ikke får dette tilskuddet. Det skal inkluderes 12 pasienter som skal gjennomgå en kneproteseoperasjon. Pasientene deles i tre grupper hvorav en skal ta vitaminkapsel hver morgen i 7 uker før operasjonen, en annen skal ta kapselen i 3 uker før operasjonen og en tredje gruppe tar ingen kapsler før operasjonen. Data som registreres er: alder, kjønn, vekt, høyde, etnisitet, generell helsetilstand, røyking, bruk av medikamenter og kosttilskudd, samt benvev. Biologisk materiale skal destrueres etter analyse. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/394 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 01.01.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mona Møller
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Bærum Sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Kappa Biscience vil finansiere prosjektetForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst