Forskningsprosjekt


Erlotinib i kombinasjon med strålebehandling

Vitenskapelig tittel:

Concomitant Radiotherapy and Erlotinib in advanced lung cancer

 

ThoRaT-studien
Thoracal Radiotherapy and Tarceva®

 Prosjektbeskrivelse:
Ikke småcellet lungekreft er en alvorlig sykdom. De fleste pasientene blir diagnostisert når sykdommen har spredd seg, og de behandles med cellegift og strålebehandling. Strålebehandling mot lungetumor og mediastinum er ofte viktig for å forhindre at svulsten avklemmer luftveier og blodkar, og mange pasienter får dette. Dessverre er det en del pasienter som får lokalt tilbakefall i thoraks. Det er vist i flere studier at resistens mot strålebehandling tildels består i en oppregulering av EGFR-proteinet. Det er gjort noen studier med kombinasjon av EGFR-hemmer og strålebehandling, og dette er nå standard behandling for visse typer hode-hals-kreft for eksempel. For lungekreftpasienter er det gjort få studier med få inkluderte, og man vet per i dag ikke om tillegg av en EGFR-hemmer vil forlenge effekten av strålebehandling. I denne studien ønsker man å undersøke om behandling med erlotinib samtidig med strålebehandling mot svulster i lunge, gir bedre effekt enn strålebehandling alene, og om fortsatt behandling med erlotinib etter avsluttet strålebehandling kan ha en tilleggseffekt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/320 EudraCT-nummer: 2012-000967-25 Prosjektstart: 10.04.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ROCHE har gitt et "unrestricted grant" som dekker deler av utgifter til studiesykepleier.

Utgifter til tranmslasjonsstudier og evt utgifter til PET-CT vil det søkes om midler til fra flere kilder.

ROCHE har gitt et "unrestricted grant" som dekker deler av utgifter til studiesykepleier.

Utgifter til tranmslasjonsstudier og evt utgifter til PET-CT vil det søkes om midler til fra flere kilder.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 225

Materiale fra biobank:
ThoRat
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
06.05.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
18.08.2016 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst