Forskningsprosjekt


Komplikasjoner etter hjerneslag - konsekvenser på lang sikt

Vitenskapelig tittel:

Stroke and post-stroke complications: Significance for long-term morbidity and survival. 

A 10 year follow-up Prosjektbeskrivelse:
Komplikasjoner etter hjerneslag er vanlig og kan påvirke sykelighet og overlevelse på kort sikt, mens langtidskonsekvenser er dårligere kartlagt. I en komplikasjonsstudie fra 2002/03 ble det funnet at 64 % av akutte slagpasienter rammes av en medisinsk komplikasjon i løpet av den første uken, og 82 % i løpet av de første 3 månedene etter slaget. I denne oppfølgingsstudien ønsker man å undersøke hvordan det har gått med de 489 akutte slagpasienter som inngikk i komplikasjonsstudien. Man skal kartlegge reinnleggelser ved sykehuset, årsaker til reinnleggelser og overlevelse over de påfølgende 10 år. Formålet med oppfølgingsstudien er å undersøke om det finnes en korrelasjon mellom komplikasjoner i akutt/subakutt fase, reinnleggelser, og overlevelse. Det skal benyttes data fra pasientjournaler og Dødsårsaksregisteret. Det søkes om fritak fra samtykkekravet ettersom mange av deltakerne er døde eller svært syke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/445 Prosjektstart: 15.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU

Slagenhetens forskningsfondForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 489

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2012 REK midt
21.03.2018 REK midt