Forskningsprosjekt


Identifisering og kartlegging av depresjon ved hjerte- og karsykdom

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er første skritt i en planlagt studie av forekomst og karakter av depresjon hos pasienter med hjerte- og karsykdom innlagt i en sykehusavdeling. I første omgang planlegges gjennomføring av et pilotprosjekt på post 1 Sør medisin, Diakonhjemmet Sykehus i 6 uker i mai-juni 2012, med rutinemessig innføring av screening via standardiserte spørreskjemaer og intervju for pasienter med hjerte- og karsykdom. Utgangspunktet er at det ansees å være underdiagnostisering av depresjon ved hjertesykdom, også i den gruppen pasienter innlagt på somatisk sykehusavdeling. Pilotprosjektet er rettet mot å undersøke om man gjennom et standardisert opplegg for identifisering og kartlegging av depresjon i større grad lykkes å identifisere pasienter med depresjon, sammenliknet med tilsvarende 6-ukers periode samme tid i 2011, da det ikke ble foretatt systematisk screening. Data fra studien vil bli anvendt i en mastergradsoppgave, og resultatene fra studien vil bli publisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/333 Prosjektstart: 14.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnstein Finset
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Pilotprosjektet gjennomføres innen rammen av Helsepsykologiprosjektet ved Diakonhjemmet sykehus, med midler fra Helsedirektoratet og Extrastiftelsen Helse og rehabilitering.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Identifisering og kartlegging av depresjon ved hjerte- og karsykdom
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst
29.10.2013 REK sør-øst