Forskningsprosjekt


Helkropps MRI for deteksjon av metastaser

Prosjektbeskrivelse:
Helkropps MRI kan være mer nøyaktig og objektiv enn skjelettscintigrafi og FDG-PET for deteksjon av metastaser. Målet med prosjektet er å etablere en protokoll for helkropps MRI ved St. Olavs hospital og evaluere om helkropps MRI kan anbefales som enkelt-modalitet for screening av metastaser. Prosjektet består av to delstudier: 1) En pilotstudie for etablering av protokoll, og 2) En klinisk studie for evaluering av sensitivitet og spesifisitet i forhold til etablerte protokoller. I prosjektet skal til sammen 40 brystkreftpasienter med påvist eller mistanke om metastastisk sykdom inkluderes, hvorav 10 inngår i pilotstudien og de 30 andre i den kliniske studien. Resultatene fra MRI vurderes mot beskrivelse fra skjelettscintigrafi for beinmetastaser, og fra eventuell CT thorax og CT abdomen for spredning til andre vevstyper enn bein. Det skal i tillegg til MR-bildene, benyttes opplysninger fra pasientjournal. Samtykke innhentes, og pasientene rekrutteres fra Kreftklinikken, St Olavs Hospital.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/875 Prosjektstart: 02.06.2012 Prosjektslutt: 29.11.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Beathe Sitter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Sluttmelding/publikasjon: Helkropps MRI for deteksjon av metastaser
Behandlet i REK
DatoREK
25.05.2012 REK midt
15.01.2019 REK midt