Forskningsprosjekt


Hjerteinfarkter ved obduksjon

Vitenskapelig tittel:

Hjerteinfarkter og andre dødsårsaker påvist ved obduksjon av pasienter død i sykehuset og utenfor sykehusetProsjektbeskrivelse:
Søker ønsker å sammenlikne forekomst av hjerteinfarkt og andre dødsårsaker i to datasett fra samme geografiske område i perioden 1985 -2004: (A) obduserte pasienter som døde på Haukeland universitetssjukehus (sykehusobduksjoner) og (B) pasienter som døde utenfor sykehus og ble obdusert på Gades institutt (rettsmedisinske obduksjoner). Søker vil undersøke hyppigheten av hjerteinfarkter i de to gruppene og kartlegge om pasientene har vært innlagt på sykehus for eldre hjerteinfarkter eller annen hjerte- og karsykdom. Det vil bli sendt søknad til Riksadvokaten om bruk av rettsmedisinske data. Ved hjelp av opplysninger fra Dødsårsaksregisteret og forskningsprosjektet Hjerte-, kar- og slagregisteret for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ønsker man å sammenligne om ferske og eldre hjerteinfarkter er like godt registrert i de to gruppene. Det legges opp til å koble data om sosioøkonomisk status fra Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet. Antallet sykehusobduksjonene i prosjektet er 10880 og de rettmedisinske obduksjonene utgjør 7849.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/538 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 20.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Peer Kåre Lilleng
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen foreløpig.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 18729

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2012 REK vest
31.10.2018 REK vest