Forskningsprosjekt


Nevrointervensjon ved akutt hjerneslag

Prosjektbeskrivelse:
Ved Stavanger universitetssykehus har en siden 2009 benyttet intraarteriell trombolyse og nevrointervensjon som rutinebehandling ved akutt hjerneslag og blokkerte hjernearterier. Tidligere ble tilstanden behandlet med intravenøs trombolyse. I denne studien ønsker en å vurdere sikkerheten, komplikasjonsfrekvens og behandlingsresultat av prosedyren. Behandlingsresultatene skal sammenliknes mot pasienter som fikk behandling med intravenøs trombolyse. Kontrollpasienter hentes fra Bergen slagregister (NORSTROKE).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/309 Prosjektstart: 01.01.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Martin Kurz
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen ekstern finasiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 39

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: legespesialist
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK vest