Forskningsprosjekt


Pinch-graft hudtransplantasjon: Fluelarver som forbehandling og vakumbehandling som etterbehandling for bedre overlevelse av transplantat.

Vitenskapelig tittel:

Pinch-graft hudtransplantasjon: Fluelarver som forbehandling, og vakumbehandling som etterbehandling for bedre overlevelse av transplantat.Prosjektbeskrivelse:
Kroniske leggsår er et økende problem. Fluelarvebehandling er en etablert behandling hvor larvene med stor presisjon spiser dødt vev i sår, og dreper bakterier. Dette gjøres gjerne før hudtransplantasjon for å få såret rent nok til å få hudtransplantat til å feste seg. I denne studien skal det samles sårvæske før og etter larvebehandling som skal analyseres for å se om larvene gjør mer enn å bare rense såret. Etter larvebehandlingen skal det gjøres en enkel form for hudtransplantasjon, pinch-graft, som utføres ved å høste små hudbiter fra pasientens eget lår, og legge disse i såret. Dette krever immobilisering av pasienten for å få hudbitene til å feste seg. Med vakuumterapi kan pasienten mobiliseres, og liggedøgn reduseres. I denne studien skal man sammenligne immobilisering med vakuumterapi postoperativt. Studien skal inkludere 10 pasienter etter samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/441 Prosjektstart: 02.04.2012 Prosjektslutt: 22.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Brita Pukstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

De to hovedfagsstudentene har søkt Det medisinske fakultet, Dmf, om midler til analyseverktøy av sårvæske (Bioplex) samt innkjøp av vakumpumper til 5 pasienter. Videre har prosjektleder Brita Pukstad søkt om midler til frikjøp av sin overlegestilling for å få bedre tid til gjennomføring av prosjektet. Om disse midlene ikke innfris vil vi  klare å finne tid til å få gjort dette, men andre prosjekter vil da måtte vente. Undertegnede er i dialog med eget institutt ved NTNU om mulig økning av sin universitetsstilling. Prosjektleder er for tiden 50% ansatt som overlege ved hudavdelingen, St.Olavs Hosptial, og i 50% stilling som lektor ved Institutt for Kreftforskning og Molekylær medisin, NTNU, Trondheim.

Selve behandlingen med larver og pinch-graft dekkes av institusjonen under innleggelse da dette er pasienter hvor man uansett har funnet indikasjon for slik terapi. Instutusjonen er tjent med dette prosjektet da man kan redusere liggedøgn om det viser seg at vakumterapi kan/bør benyttes istedenfor gjeldende immobilisering.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinerstudium, Det medisinske fakultet, NTNU, Nivå: Hovedoppgave
Materiale fra biobank:
Karakterisering av molekylære faktorer av betydning for sårtilheling
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2012 REK midt