Forskningsprosjekt


Stavanger Slagkampanje

Vitenskapelig tittel:

Stavanger Stroke Campaign StudyProsjektbeskrivelse:
Hjerneslag er 3. hyppigste årsak for død og hyppigst årsak for invaliditet. Akutt hjerneslag kan behandles med blodproppoppløsende medisin eller mekanisk fjerning av den okkluderende tromben. Behandlingen kan kun gjennomføres i de første timene etter symptomdebut og viser en tidsavhengig effekt. I Norge behandles det kun et fåtall av akutte hjernslagpasienter med en slik behandling - oftest da pasientene kommer for sent inn til sykehus. Hovedgrunnen for forsinkelsen er manglende kunnskap om hjerneslagsymptomer i den generelle befolkningen. Andre årsaker kan være feil organisasjon av den prehospitale og hospital slagbehandlingskjeden. Siden 2009 oppdaterer vi på Stavanger Universitetssjukehusets hele behandlingskjeden systematisk. Det har ført til en stor økning av pasienter som behandles for akutt hjerneslag. Nå ønsker vi å gjennomføre en stor holdnings- og opplysningskampanje. Kampanjen skal føre til en markant økning av hjerneslagpasienter som behandles i akuttfasen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1499 Prosjektstart: 01.01.2008 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Martin Kurz
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Holdnings- og opplysningskampanjen fikk 100 000 NOK i støtte fra Helse- og omsorgsdepartement. Nøyaktig budsjett er inkludert i prosjektbeskrivelsen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1800

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD Prosjekt , Nivå: lege
Behandlet i REK
DatoREK
28.09.2012 REK midt
19.08.2016 REK midt
13.01.2017 REK midt