Forskningsprosjekt


Dose-respons: treningsterapi for pasienter med slitasjegikt i hofte. Et pilotstudie.

Vitenskapelig tittel:

Dose-respons: treningsterapi for pasienter med coxartrose. Et pilotstudie.Prosjektbeskrivelse:
Artrose er en utbredt sykdom som forårsaker muskelsvakhet, stivhet og instabilitet. Sykdommen reduserer mulighetene for en aktiv livsstil. Treningsterapi gir en godt dokumentert effekt på smerte og funksjon ved astrosetilstand i hofte. Det som etterspørres er en optimal dosering av treningen, noe denne studien vil være med på å kartlegge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/620 Prosjektstart: 15.08.2012 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Håvard Østerås
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 24

Sluttmelding/publikasjon: Gjennomført i henhold til protokoll
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2012 REK nord
21.06.2012 REK nord
22.08.2013 REK nord
17.08.2017 REK nord