Forskningsprosjekt


Hva er de ulike forklaringsmodellene for nedgangen i antall blodtransfusjoner ved føde-/barselavdelingene, Stavanger Universitetssjukehus fra 2009 til 2011?

Vitenskapelig tittel:

What are the various factors causing decreased need for blood transfusions at the maternity ward, Stavanger University Hospital?Prosjektbeskrivelse:
Helsepersonellet ved føde- og barselavdelingen ved Stavanger universitetssykehus gjennomførte i 2010 et opplæringsprogram i å håndtere alvorlige blødninger hos fødende kvinner. Formålet med denne studien er å sammenligne forekomsten og behandlingen av kvinner med alvorlig blødning på avdelingen i 2009 og 2011. Her ønsker en å undersøke om forekomst av blødningstilfeller over 1000 ml har endret seg, om det har vært endring i antall blodtransfusjoner og overflyttinger til operasjonsavdelingen, samt om opplæringstiltaket har hatt innvikning på antall kvinner med lav blodprosent etter fødselen. Alle fødejournaler fra tidsrommet ønskes gjennomgått.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/308 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 29.02.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Torbjørn Eggebø
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt midler ved Kunnskapsbasert praksis i Bergen. I tillegg søkes finansiering hos Lærdalsfondet, Helse Stavanger og såkornmidler fra Helse VestForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ja, Nivå: phd-prosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK vest
20.08.2015 REK vest