Forskningsprosjekt


Polyomavirus i den norske befolkning

Vitenskapelig tittel:

Prevalence of new human polyomaviruses in different biological samples from the Norwegian population. Prosjektbeskrivelse:
Polyomavirus (PyV) er dobbelt-trådet DNA virus som infiserer fugl og pattedyr. Til 2007, kun to humane PyV var kjent: BKPyV og JC PyV. Mellom 60-90% av mennesker har antistoffer mot begge virus. JCPyV er assosiert med progressiv multifokal leukoencefalopati, mens BKPyV gir nyresvikt hos nyre og benmarg transplantpasienter. Begge virus er også påvist i humant tumorvev og kan indusere tumorer i dyremodeller. Sju nye humane PyV ble oppdaget de siste 4 år: KI, WU, Merkel cell PyV, HPyV6, HPyV7, trichodysplasia spinulosa-assosiert PyV, og HPyV9. Ingen studier har vært gjort på disse virus in Norge. Dette prosjektet ønsker å undersøke hyppighet av disse 7 humane PyV in anonymiserte spinal væske, blod og urin prøver som ble samlet inn på 1990-tallet. PCR med spesifikke primere mot disse forskjellige humane PyV vil bli brukt. Videre vil vi sekvensere positive prøver for å bestemme om spesifikke virus stammer sirkulerer i den norske befolkning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/420 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ugo Moens
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
IMB
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Mohn (Tromsø forskningsstiftelse) og universitetet i TromsøForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 675

Materiale fra biobank:
polyomavirus prøver
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord
26.04.2012 REK nord
24.05.2012 REK nord