Forskningsprosjekt


PMMA toksisitet og genetiske metabolske faktorer

Prosjektbeskrivelse:
PMMA er et giftig amfetamin-lignende rusmiddel som dukket opp i Norge i 2010 og som så langt er forbundet med 26 dødsfall her i landet. I samme tidsperiode er PMMA påvist i blodprøver fra ca 100 levende personer (mistenkt for straffbare handlinger), men disse personene hadde ikke alvorlige symptomer til tross for at flere hadde tilsvarende PMMa-konsentrasjoner i blod som ved dødelig forgiftning. Studiens formål er å: 1) undersøke om det foreligger genetisk disposisjon for dødelig forgiftning hos døde versus levende, mtp enzymer som eksempelvis CYP2D6, som nedbryter PMMA i kroppen, 2) sammenligne konsentrasjoner av PMMA-omdanningsstoffer hos levende og døde, og 3) sammenligne omstendigheter hos døde og levende hva gjelder selve inntak av PMMA. Humant biologisk materiale vil være prøver (blod, urin, ev. øyevæske) tatt ved rettsmedisinske obduksjoner og tatt ifb. med straffesaker pga politiets mistanke om straffbare handlinger. Materialet er lagret hos Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet. I tillegg søkes det om innsyn i analyseresultater, obduksjonsrapporter og straffesaksdokumenter. I brev av 08.02.2012, har prosjektet søkt om tillatelse fra Riksadvokaten for tilgang til materialet og opplysningene til forskning. Humant biologisk materiale og opplysninger skal behandles avidentifisert. Det søkes om ny spesifikk forskningsbiobank ”PMMA toksitet og genetiske metabolske faktorer” ved ansvarshavende Jørg Mørland, FHI.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/324 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Merete Vevelstad
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt folkehelseinstitutt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt folkehelseinstitutt.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD (medisinsk), Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført i henhold til opprinnelig plan
Materiale fra biobank:
PMMA toksisitet og genetiske metabolske faktorer
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
21.01.2016 REK sør-øst