Forskningsprosjekt


Validering av selvrapportert cøliaki

Vitenskapelig tittel:

Validation of self-reported celiac disease in the sixth Tromsø studyProsjektbeskrivelse:
BAKGRUNN: Cøliaki er en relativt vanlig autoimmun sykdom, men det har vært gjort få populasjonsbaserte studier på hvor mange som har sykdommen. Som en del av den sjette Tromsø undersøkelsen undersøkes forekomsten av cøliaki i Tromsø både ved hjelp av blodprøver og ved selvrapportering. Preliminære data av selvrapportert cøliaki viser en overraskende høy forekomst. I tillegg kommer nydiagnostiserte cøliaki-pasienter basert på screeningblodprøver (data er ikke kjent). FORMÅL: Utifra dette er det av vesentlig betydning å sammenholde selvrapportert cøliakidiagnose med informasjon i sykehusjournal. Selvrapportering er et viktig redskap i epidemiologiske studier som Tromsøundersøkelsen og dette valideringsprosjektet vil også være av betydning for fortolkning av selvrapporterte sykdomsdata mere generelt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/418 Prosjektstart: 15.03.2012 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan-Magnus Kvamme
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Analyse av blodprøver for serologisk cøliakidiagnostikk er delvis dekket av Norsk Cøliaki forening og fra Gastrofondet, UNN, Tromsø.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 218

Del av forskningsprogram:

Den sjette Tromsø undersøkelsen


Sluttmelding/publikasjon: Validering av selvrapportert cøliaki
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord
04.02.2016 REK nord
04.02.2016 REK nord
14.03.2019 REK nord