Forskningsprosjekt


Studie som sammenligner standard strålebehandling (25 behandlinger gitt på 5 uker) med et forkortet behandlingsopplegg (15 behandlinger gitt på 3 uker) for lymfeknute-negative brystkreftpasienter som har gjennomgått brystbevarende operasjon

Vitenskapelig tittel:

Hypofraksjonert versus normofraksjonert helbrystbestråling til lymfeknute-negative brystkreftpatienter: en randomisert fase 2-studie. Reg. Clinical trials: NCT00909818Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke om man kan korte ned behandlingstiden etter brystbevarende operasjon fra 5 til 3 uker uten økt risiko for bivirkninger eller tilbakefall. Man har tidligere hatt dårlige erfaringer med hypofraksjonert brystbestråling i flere land, også i Norge. Dette skyldes ukritisk anvendelse av strålebiologiske modeller og svært høye enkeltfraksjoner, kombinert med dårlig stråleteknikk. I dag er planleggingen av strålebehandling CT-basert og bygger på robuste strålebiologiske modeller som tar hensyn til både tidlige og sene bivirkninger. På denne bakgrunn synes innføring av moderate hypofraksjoneringsregimer forsvarlig. En slik tilnærming støttes også av resultater fra nyere internasjonale studier som ikke viser økt forekomst av tilbakefall eller bivirkninger hos pasienter som gjenomgikk hypofraksjonert strålebehandling. Vi vil i denne studien primært undersøke utviklingen av bivirkninger over tid etter strålebehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/417 Prosjektstart: 02.04.2012 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvil Mjaaland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Alle pasienter som inngår i denne studien skal ha strålebehandling. Det gjennomføres ingen ekstra diagnostiske undersøkelser og pasientene følges opp i 10 år, i henhold til nasjonale retningslinjer. Studien generer således ingen ekstra kostnader. Det akademiske arbeidet forbundet med denne studien vil bli lønnet via midler bevilget fra CIRRO (The Lundbeck Foundation Center for Interventional Research in Radiation Oncology).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord