Forskningsprosjekt


Randomisert fase 2 studie om effekt/tolerabilitet av veliparib i kombinasjon med temozolomid eller veliparib/placebo i kombinasjon med carboplatin og paclitaxel hos forsøkspersoner med BRCA1- eller BRCA2-mutasjon og brystkreft med spredning

Vitenskapelig tittel:

A Randomized, Phase 2 Study of the Efficacy and Tolerability of Veliparib in Combination with Temozolomide or Veliparib in Combination with Carboplatin and Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin and Paclitaxel in Subjects with BRCA1 or BRCA2 Mutation and Metastatic Breast CancerProsjektbeskrivelse:
M12-895 er en klinisk studie initiert av legemiddelfirmaet Abbott, og hvor man vil prøve ut et nytt behandlingsprinsipp innen arvelig brystkreft, en såkalt PARP hemmer. Ved arvelig brystkreft (BRCA1 og BRCA2 kimcellemutasjon) er genreparasjon alvorlig svekket, og dette kan man utnytte ved påføre genskade i kreftcellene med cellegift og deretter forhindre genreparasjon med en PARP hemmer. I denne flernasjonale studien kombineres PARP hemmeren veliparib med enten temozolomid eller paclitaxel/carboplatin cellegift, hvilket er typer av cellegift som er kjent å påføre genskade i kreftceller som typisk forsterkes med PARP hemmere. Dette er et helt nytt behandlingsprinsipp ved arvelig brystkreft, som per i dag er en pasientgruppe med dårlig prognose og få effektive behandlingsmuligheter. Dette er den første studien her i Norge med utprøving av PARP hemmere, og norske pasienter med arvelig brystkreft vil dermed for første gang kunne tilbys slik behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/751 EudraCT-nummer: 2011-002913-12 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 01.04.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hans Petter Eikesdal
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor/oppdragsgiver er Abbott LaboratoriesForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6

Materiale fra biobank:
.
Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2012 REK nord
23.08.2012 REK nord
20.09.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
18.04.2013 REK nord
03.04.2014 REK nord
04.01.2018 REK nord