Forskningsprosjekt


Oppvåkningsslag - farligere enn andre slag?

Vitenskapelig tittel:

Oppvåkningsslag. En studie for å kartlegge hyppighet, risikofaktorer, alvorlighet og prognose når det gjelder hjerneslag som oppstår om natten mens pasientene sover.Prosjektbeskrivelse:
I Norge er det ca. 15 000 hjerneslag årlig. De fleste slag rammer pasienter i våken tilstand, men endel slagpasienter (15-25 %) våkner om morgenen med slagsymptomer som har oppstått i løpet av natten. Slike slag kalles oppvåkningsslag. Hypotesen er at Oppvåkningsslag er mer alvorlige enn slag som rammer i våken tilstand. Formålet med studien er å fremskaffe mer kunnskap om oppvåkningsslag ved å undersøke hvem som får det, ulike karakteristika ved slike slag, prognose og sammenligning med pasienter som har "ikke-oppvåkningsslag". Det skal benyttes data fra 800 pasienter registrert i Norsk hjerneslagregister.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/437 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 10.01.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Slagenhetens forskningsfond, St Olavs Hospital/Sintef Unimed.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 800

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Med fak NTNU, Nivå: Masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2012 REK midt
30.11.2012 REK midt