Forskningsprosjekt


Behandling av heroinavhengige og trygg bilkjøring

Vitenskapelig tittel:

Can opioid mainenance patients safely drive?Prosjektbeskrivelse:
Metadon og buprenorfin brukes i behandling av personer med heroinavhengighet og det er ca 5000 pasienter i legemiddelassistert behandling (LAR) i Norge. Helsekrav for å føre motorkjøretøy er regulert i førerkortforskriften, hvor pasienter i LAR spesielt beskrevet. Det er etablert faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol i Vegtrafikkloven, blant annet metadon og buprenorfin. Metadon og buprenorfin, brukt både som rusmiddel og i rehabilitering, er dårlig dokumentert mht trafikkrisiko. En nylig gjennomgang av foreliggende faglitteratur finner sprikende resultat som gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Det planlegges å gjennomføre eksperimentelle studier, i den aktuelle studien på friske frivillige. Hensikten med den planlagte eksperimentelle undersøkelsen av metadon og buprenorfin er å kartlegge de trafikkfarlige egenskapene til disse stoffene i relasjon til blodkonsentrasjon. 20 deltakere til studien rekrutteres fra Universitetet i Oslo. Deltakerne skal gjennomføre seks forsøksdager, hvor de randomiseres til å innta enten mindre doser av buprenorfin, metadon, alkohol eller placebo. Deltakerne skal deretter gjennomføre psykomotoriske tester for å undersøke grad av påvirkning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/319 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Maren Cecilie Strand
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samferdsel og Nasjonalt folkehelseinstituttForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Doktorgradsprosjekt Maren Strand
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst