Forskningsprosjekt


Analys av epidermala stamceller och tillväxtfaktorer i sårläkningsprocessen hos patienter med avancerad brännskada.

Prosjektbeskrivelse:
Med utgangspunkt i en tidligere godkjent studie ” Fysiske skader og tilbakefall av kreft” (2010/375) søkes det her om å få gjennomføre en delstudie med formål å identifisere vekstfaktorer som fremskynder gode behandlingsresultat ved alvorlige brannskader. Blod og serumprøver fra hardt brannskadde pasienter vil bli samlet inn ved ulike tidspunkt i sårhelingsprossesen. Prøven vil bli analysert for vekstfaktorer som anses å ha betydning ved sårbehandling. Disse faktorene vil så bli testet for aktuelle egenskaper i in-vitromodeller. 10 pasienter og 10 kontrollpersoner ønskes inkludert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/303 Prosjektstart: 15.02.2012 Prosjektslutt: 05.11.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Oddbjørn Straume
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

1. Helse Vest (se vedlegg)

2. Innovest (se vedlegg)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK vest
15.08.2013 REK vest