Forskningsprosjekt


Virusinfeksjoners innvirkning på systemisk lupus erythematosus

Vitenskapelig tittel:

The contribution of prior or latent virus infection to the phenotypic diversity of Systemic Lupus Erythematosus.Prosjektbeskrivelse:
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom. Toleransebrudd i immunsystemet er sentralt i patogenesen til SLE. Årsaken til toleransebruddet er enda ikke kjent, men det medfører produksjon av autoantistoffer (As) som bidrar til at immunsystemet angriper egne organer. Virusinfeksjoner kan både utløse og opprettholde autoimmune reaksjoner. Flere studier har vist at virus kan initiere produksjon av As som kan starte en prosess med spredning av immunrespons som fører til produksjon av nye As. Type I interferon (IFN) respons i immunsystemet er sentral for å bekjempe virusinfeksjoner, og ny forskning viser at IFN driver de inflammatoriske signalmolekylene som resulterer i SLE. Vi vil undersøke om infeksjon med ulike virus kan knyttes til ulike sykdomsforløp, assosiere funnene til endringer i IFN-pathway og effektor molekyler. Målet er å finne nye strategier for å forebygge SLE.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/416 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 01.09.2017

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Gro Østli Eilertsen
Forskningsansvarlig(e):  UNN/UiT
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker om midler til post doc stilling til Helse Nord, Universitetet i Tromsø, NFR og Norsk revmatikerforbund. For drift søkes det støtte fra ulike legater og fond.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Materiale fra biobank:
SLE virus
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord