Generell forskningsbiobank


SLE virus

Prosjektbeskrivelse:

Vi ønsker å undersøke hvilken innvirkning tidligere gjennomgåtte/latente  virusinfeksjoner har ved den kroniske autoimmune sykdommen systemisk lupus erythematosus (SLE).  Vi vil studere om ulike virusinfeksjoner utløser SLE og om reaktivering av ulike latente virus resulterer i oppblussing av sykdommen og sykdomsutviklingen.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/415 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Gro Østli Eilertsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
UiT/UNN
Finansieringskilder: Ben og ledd forskningsgruppe, IKM, UiT


Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord