Forskningsprosjekt


Question65

Vitenskapelig tittel:

HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN ESRD PATIENTS OLDER THAN 65 YEARSProsjektbeskrivelse:
Både forekomst og alder på pasienter med alvorlig nyresvikt som krever behandling med dialyse eller nyretransplantasjon er økende i Norge og i verden forøvrig. Nyretransplantasjon er den beste behandling med tanke på å forlenge levetiden for pasienter med alvorlig nyresvikt, også for de eldste. Det eksisterer imidlertid lite kunnskap om hvordan nyretransplantasjon, med behov for mange immundempende medikamenter, påvirker livskvaliteten hos de eldste sammenlignet med hva den var i dialyse. Formålet med prosjektet er å beskrive livskvaliteten hos pasienter eldre enn 65 år i dialysebehandling som venter på nyretransplantasjon, og å følge utviklingen fram til transplantasjon og etter transplantasjon. Livskvalitet vil bli målt ved hjelp av et spørreskjema som kombinerer et generelt livskvalitetsskjema (SF-36) og et nyrespesifikt skjema (KDQOL), som den eldre selv fyller ut. Den norske oversettelsen av det nyrespesifikke skjemaet skal valideres som en del av prosjektet. Det skal inkluderes 100 pasienter. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/527 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 01.01.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karsten Midtvedt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD kandidaten er finansiert via stipendiat fra Sykehuset Telemark HF. De øvrige medarbeiderne er finansiert via sine ansettelsesforholdForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst
07.02.2013 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst