Forskningsprosjekt


Ønsker pasienter med utbredt kreftsykdom å delta på videokonferanse mellom lokal behandler og spesialist i kreftsykdommer?

Vitenskapelig tittel:

Ønsker pasienter med utbredt kreftsykdom å delta på videokonferanse mellom lokal behandler og spesialist i kreftsykdommer?Prosjektbeskrivelse:
Som ledd i ønske om å behandle pasienter nærmest mulig sitt hjemme samtidig som tilgang på spesialistkompetanse kan tilbys, gjennomføres det i dag rutinemessige videokonferanser mellom Helgelandssykehuset Mo i Rana og kreftavdelingen UNN samt mellom Kreftavdelingen UNN og sykestuer i Finnmark for å ivareta onkologiske og palliative pasienter. Pasientene deltar i dag ikke på disse konsultasjonene. Vi vet ikke om pasientene ønsker å være med og tidligere studier antyder at behandlere ofte ikke vil ha pasientene med. Vi ønsker ved hjelp av spørreskjema å kartlegge om pasienter som får sine medisinske problemstillinger vurdert i disse videokonferansene ønsker å være tilstede og hvorfor/hvorfor ikke. Vi ønsker også å spørre behandlerne om de ønsker å ha pasientene med på konsultasjonen og hvorfor/hvorfor ikke. Resultatene av denne studien vil bli forsøkt publisert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/414 Prosjektstart: 15.02.2012 Prosjektslutt: 31.03.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: sigve andersen
Forskningsansvarlig(e):  UNN Tromsø HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsleder bruker tid i eksisterende amanuensisjobb. Ranveig Aspevik bruker av overlegepermisjonstiden og søker støtte til Tromsøreise og frikjøp av tid til dette prosjektetForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord