Forskningsprosjekt


Evaluering av bruk av arteriekanyle utenfor sykehus

Vitenskapelig tittel:

Etablering og bruk av arteriekanyle i en anestesilegebemannet utrykningstjeneste. Hva er suksessrate og tidsforbruk?Prosjektbeskrivelse:
Arteriekran etableres på alle alvorlige syke og skadde pasienter, hovedsakelig i luftambulanse bemannet med anestesilege. Ingen identifiserte studier har rapportert omfang av tiltaket, suksessrate eller bruk til monitorering før ankomst sykehus. I denne studien ønsker man svar på blant annet: Hva er omfanget? Hva er suksessraten? Hva er tidsforbruket? Hva er komplikasjonsraten observert i den prehospitale fasen (bedømt ved å notere seg eventuell hematomdannelse, samt dokumentasjon av adekvat pulsoksimetersignal på tommel og pekefinger) Hvilke kliniske trigger-faktorer er assosiert med igangsetting av tiltaket?
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/338 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 28.02.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hans Julius R. Heimdal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forbruksutstyret dekkes av driftbudsjettet. PC og programvare er allerede tilgjengelig.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst