Forskningsprosjekt


Bisfosfonatinduserte frakturer i lårbein i Sør-Rogaland

Vitenskapelig tittel:

Stressfractures of the femoral shaft; incidence, treatment and outcome in patients older than 65 years of age.Prosjektbeskrivelse:
Medikamenter som inneholder virkestoffet bisfosfonater har god effekt for å forebygge benbrudd hos pasienter med benskjørhet (osteoporose). Det er imidlertid mistanke om at langtidsbruk av bisfosfonater kan gi økt risiko for en spesiell type lårbensbrudd. I denne studien ønsker en å undersøke forekomst, behandling og behandlingsutfall av slike brudd behandlet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Mellom 10-25 pasienter ønskes inkludert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/302 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 01.02.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Terje Meling
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansering ansees ikke som nødvendig, for denne lille oppfølgingsstudien.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK vest