Forskningsprosjekt


Livskvalitet etter kirurgisk behandling av nevroendokrine svulster

Vitenskapelig tittel:

Quality of Life after Surgical Treatment of Neuroendocrine TumorsProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom kirurgi og livskvalitet hos pasienter med nevroendokrine svulster (NET). Det er gjort få studier på området, og det er følgelig uklart i hvor stor grad og eventuelt på hvilken måte kirurgi påvirker pasientenes livskvalitet. Studien benytter seg av standardiserte spørreskjemaer (to ulike) fra European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), og vil be pasienter fylle skjemaene én gang før og to-tre ganger etter det kirurgiske inngrepet. Det siktes mot 60 forskningsdeltakere over en periode på 5 år og disse skal rekrutteres blant pasienter ved Oslo universitetssykehus. Pasientenes gis skriftlig og muntlig informasjon og det innhentes skriftlig samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/358 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 01.03.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ivar Gladhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen etiske eller praktiske utfordringer knyttet til øknomien som hører til dette prosjektet. Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Oslo universitetssyekhus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2012 REK sør-øst