Forskningsprosjekt


Monitorering av pasienter etter Whipple´s operasjon med mikrodialyse

Vitenskapelig tittel:

Microdialysis as a monitoring method after pancreaticoduodenectomyProsjektbeskrivelse:
Whipple's operasjon er et komplisert inngrep med høy insidens av alvorlige postoperative komplikasjoner. Monitorering av pasientene etter inngrepet er vanskelig og komplikasjoner oppdages ofte sent. Dette forsinker behandling og medfører lengre sykehusopphold. Mikrodialyse kan gi mulighet til å monitorere situasjonen nærmest kontinuerlig på nært hold ved å måle laktat, pyruvate, glukose og glycerol samt en rekke cytokiner og komplement i nærheten av aktuelle områder dvs. ved anastomosene, i pankreas, fri bukhule og operasjonssåret. Vår hypotese er at vi kan tidlig i forløpet se tegn på hvilken pasienter kommer til å utvikle komplikasjoner og derfor reagere på et tidligere tidspunkt en man kan med dagens monitorering. Det vil igjen føre til raskere behandling av komplikasjoner og bedre resultat for pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/143 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Inge Tønnessen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert med midler bevilget fra Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Cand.med.
Materiale fra biobank:
Whipple
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst
12.06.2014 REK sør-øst