Forskningsprosjekt


Kartlegging av henvisningsrutiner og gjennomført trening i sykehus og kommune for personer med diagnose kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Prosjektbeskrivelse:
Antall personer med diagnosen kols øker. Sykdommen har stor innvirkning på personens livskvalitet og medfører tiltakende inaktivitet. Rehabilitering med utholdenhets- og styrketrening har vist å ha god effekt på livskvalitet og symptomrapportering. Tradisjonelle rehabiliteringstiltak har vært langvarige opphold på treningsinstitusjoner (4-6 uker). Imidlertid avtar effekten av slike opphold relativt raskt etter at pasienten er tilbake i hjemmet. Det kan skyldes problemer med å opprettholde motivasjon og dårlige treningsmuligheter. Selv om mange pasienter med kols får fysioterapi, synes behandling som gis for lite målrettet mht fysioterapi som er vist å ha effekt. Vi ønsker i første omgang å kartlegge gjeldende henvisningsrutiner til fysioterapi og grad av gjennomført trening for pasienter under sykehusopphold og i kommunene. Undersøkelsen gir grunnlag for å søke REK om å gjennomføre en randomisert studie som vil evaluere gjennomførbarhet og effekt av et hjemmebasert treningsprogram.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1500 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.07.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Oddny Midtlyng Hoven
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge/ Høgskolene, FoU midler.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Behandlet i REK
DatoREK
28.09.2012 REK midt