Forskningsprosjekt


Utkomme etter alvorlig traumatisk hjerneskade i Skandinavisk perspektiv

Vitenskapelig tittel:

Utkomme etter alvorlig traumatisk hjerneskade i Skandinavisk perspektiv.

Etablering av et norsk kvalitetsregister med langtidsoppfølging etter alvorlig traumatisk hjerneskade.Prosjektbeskrivelse:
Alvorlig traumatisk hjerneskade (TBI) rammer unge personer og gir ofte vedvarende funksjonssvikt og problemer å delta i arbeid og familieliv. Behandling og ikke minst rehabilitering kan bedre utkomme. Imidlertid har man lite kunnskap om innhold og organisering av rehabilitering i senere faser og hvordan det påvirker problemer og funksjon over tid. Tilbudet varierer innad i Norge og mellom de Skandinaviske landene. I Danmark er det etablert en database som systematisk kartlegger rehabiliteringstilbud og utkomme. Tilsvarende data innhentes studiebasert i Sverige, og sammenlikning mellom landene kan derfor gi viktig kunnskap om hvordan vi kan bedre utkomme og organisere rehabiliteringstilbudet effektivt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/97 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: cecilie røe
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehusForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 750
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 500

Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst