Forskningsprosjekt


Oslo RDN studie

Vitenskapelig tittel:

”Effekt av renal sympatisk denervering (RDN) på resistent hypertensjon og kardiovaskulær hemodynamiske i forhold til intensiv medisinsk behandling utnytte impedans cardiografi”

“Effect of renal sympathetic denervation(RDN) on resistant hypertension and cardiovascular hemodynamic in comparison to intensive medical therapy utilizing impedance cardiography"

Oslo RDN StudyProsjektbeskrivelse:
Søknaden om forhåndsgodkjenning gjelder et opplegg for å undersøke bruken av en ny teknologi innen blodtrykksbehandling. Målgruppen er pasienter med høyt blodtrykk som er vanskelig å behandle, såkalt behandlingsresistent hypertensjon. Dette er en tilstand hvor blodtrykket ikke blir normalt selv med mange blodtrykksmedisiner, ofte benyttes mer enn 4-5 forskjellige typer. Ifølge søker responderer 10 % ikke på medikamentell behandling og utgjør en pasientgruppe som mangler et godt behandlingsalternativ i dag. Metoden som skal prøves ut er Renal sympathetic denervation (RDN), nyrenerveablasjon. Ved å redusere nerveaktiviteten til nyrene ved høyt blodtrykk, er det holdepunkter for at blodtrykket vil gå ned. Et kateter settes inn fra lysken, føres til nyearteriene og gir lavfrekvente radiofrekvensbølger som brenner nervebanene. Det skal benyttes CE-merket utstyr, ”Medtronic’s Symplicity Catheter System used in renal deneravtion”. Forsøkspersonene skal deles inn i to grupper. Den ene gruppen vil bli behandlet med nerveablasjon og den andre gruppen med medikamenter som i dag. Studien vil inkludere 60 personer. Informasjonsskrivet redegjør for hva studien går ut på og for risiko og fordeler. Fordeler ved deltakelse oppgis å være raskere blodtrykkskontroll og mindre bivirkninger av medikamenter på grunn av muligheten til å redusere doseringene. Risikoen ved metoden vurderes som liten ettersom det har vært gjennomført slike prosedyrer på verdensbasis uten at det er rapportert alvorlige komplikasjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/145 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Aud Høieggen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo UniversitetssykehusForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Oslo RDN studie
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
14.01.2014 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst