Forskningsprosjekt


Genetikk og individuell variasjon i nivå av legemidlene metadon og bupropion

Vitenskapelig tittel:
Betydning av genetisk variasjon i CYP-leverenzymer for serumkonsentrasjon av metadon og bupropion


Prosjektbeskrivelse:
Metabolismen av legemidlene metadon og bupropion er ikke fullt ut kjent. Dette er viktig kunnskap for å forutsi interaksjoner med andre legemidler og effekt av genetisk variasjon. Det er tidligere utført serumkonsentrasjonsmålinger og CYP-analyse ved psykofarmakologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. I studien vil disse resultatene sees på statistisk, og serumkonsentrasjoner hos de med defekte alleler av særlig CYP2B6 vil sammenlignes med serumkonsentrasjon hos de med normale alleler. Studien innebærer bruk av pasientprøver/analysesvar som er blitt gjort som ledd i klinisk oppfølging av pasienter som er brukere av legemidlene metadon og bupropion, og omfatter 200 serumprøver. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke fra pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1149 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 01.10.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gudrun Høiseth
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kun finansiering gjennom vanlig lønn fra Diakonhjemmet sykehusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst
01.04.2014 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst