Forskningsprosjekt


En randomisert fase 3 studie til vurdering av optimale behandlingsvarighet av bevacizumab i forbindelse med første linje behandling av eggstokkreft

Vitenskapelig tittel:

A prospective randomised Phase III trial
to evaluate optimal treatment duration of first-line bevacizumab
in combination
with carboplatin and paclitaxel in patients with
primary epithelial ovarian, fallopian tube or peritoneal cancer.

The BOOST (Bevacizumab Ovarian Optimal Standard Treatment) Trial

A prospective randomised Phase III trial
to evaluate optimal treatment duration of first-line bevacizumab
in combination
with carboplatin and paclitaxel in patients with
primary epithelial ovarian, fallopian tube or peritoneal cancer.

The BOOST (Bevacizumab Ovarian Optimal Standard Treatment) TrialProsjektbeskrivelse:
Carboplatin og Paclitaxel er standard behandling ved eggstokkreft. Studiens formål er å undersøke optimal behandlingsvarighet av bevacizumab (Avastin) i tillegg til standardbehandlingen etter gjennomgått operasjon. Dette er en internasjonal fase 3 (terapeutisk utprøvning) multisenterundersøkelse med til sammen ca. 800 deltakere, hvorav 50 fra Norge fordelt på 4 sykehus. Pasientene blir randomisert basert på samtykke til enten 1) Standard + Avastin i alt 6 kurer med 3 ukers intervall. Deretter 14 kurer med Avastin hver 3. uke med total behandlingstid 15 måneder – eller 2) Standard + Avastin i alt 6 uker med 3 ukers intervall. Deretter kurer med Avastin hver 3. uke med total behandlingstid 30 måneder. Pasientene vil bli fulgt opp klinisk på en slik måte at den til en hver tid gjeldende situasjon vil være avgjørende om den enkelte pasient kan fortsette i studien. Ved samtykke kan avidentifiserte opplysninger sendes til Tyskland. Koblingsnøkkelen oppbevares hos forskergruppen ved egen institusjon. Det planlegges ikke å lagre biologisk materiale over tid.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/205 EudraCT-nummer: 2011-001015-32 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 01.10.2036

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Kristensen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Roche leverer bevacizumab uten kostnad og gir et tilskud på 25.000 NOK per pasient.

Utprøver har ingen økonomiske interesser i studien.

Roche leverer bevacizumab uten kostnad og gir et tilskud på 25.000 NOK per pasient.

Utprøver har ingen økonomiske interesser i studien.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
08.02.2012 REK sør-øst
15.05.2013 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
21.09.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst