Forskningsprosjekt


Gentesting etter hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:

Genetisk variasjon og respons av kardiovaskulære legemidler hos hjerteinfarktpasienterProsjektbeskrivelse:
Mutasjoner i viktige enzymer og transportproteiner kan påvirke den kliniske responsen på medikamenter som gis etter gjennomgått hjerteinfarkt: klopidogrel, metoprolol og statiner. Denne studien vil undersøke om farmakogenetisk analyser i forbindelse med slik behandling, kan bidra til mer kostnadseffektiv behandling. Det skal rekrutteres 150 pasienter fra Diakonhjemmets sykehus. Det skal gjøres farmakogenetiske mutasjonsanalyser av enzymene CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A5. Studien er samtykkebasert. Det søkes om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank med titlen ”Hjerteinfarktpasienter 2012”. Ansvarshavende for forskningsbiobanken er Adm. Dir Morten Skjørshammer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/139 Prosjektstart: 15.03.2012 Prosjektslutt: 15.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Erik Øie
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli finansiert av Diakonhjemmet Sykehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Materiale fra biobank:
Hjerteinfarktpasienter 2012
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst