Forskningsprosjekt


En studie av en stent med utvendige medikament reservoar

Vitenskapelig tittel:

The PARTICIPATE study (Prove ART (Abluminal Reservoir Technology) clinICal benefIt in “all comers” PATiEnts)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å vurdere om en ny stentdesign vil forbedre langtidsresultatene ved behandling av kransåresykdom. Medikamentavgivende stenter (DES) har forbedret behandlingen av pasienter med koronarsykdom ved å redusere tendensen til restenose i stentene. Imidlertid har det kommet rapporter som har gitt mistanke om at det er en noe høyere forekomst av sen og svært sen stenttrombose sammenlignet med vanlige metallstenter. Polymerkomponenter som brukes til å bære medikamentet i DES, kan være assosiert med forsinket dannelse av endotel etter stenting og dette mistenkes å øke faren for trombose. Det er derfor behov for å forbedre stentdesign. Det nye med studiestenten er å tilføre medikamentet uten å bruke en polymer. Polymerene som har vært brukt til nå mistenkes å kunne føre til blodpropp i stenter. For å unngå polymer på overflaten av enheten, er ulike plattformer blitt vurdert: de med en porøs overflate som bærer av medikamentet og de hvor medikamentet er lastet i hull, forseglet med polymer. Den nye CRE8 er en DES med medikamentreservoarer som vender mot karveggen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/567 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 30.04.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christian Eek
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Oppdragsgiver betaler institusjonen (kardiologisk avd) 400 euro per pasient  som inkluderes. Kopi av avtalet vedlegges. Slutgildig undertegnelse av avtalen med oppdragsgiver er avhengig av at REK godkjenner prosjektet.Øvrig finansering skjer via avdelingens drift og forskningmidler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2012 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst