Forskningsprosjekt


ACI versus microfractur - En oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:

Autologous Chondrocyte Implantation compared with microfracture in the knee. Long term follow-up.Prosjektbeskrivelse:
Norsk RCT godkjent i 1998 som ble støttet av sosial og helsedept. og startet i januar 1999. Det er et samarbeidsprosjekt mellom ortopediske avdelinger ved universitetssykehusene i Oslo, Trondheim, Bergen og Oslo. Prosjektet har så langt resultert i to publikasjoner i Journal of Bone and Joint Surgery (Am volume). Den første artikkelen er sitert over 600 ganger og det er stor internasjonal interesse for vår studie. Forskningsgruppen med deltakere fra de 4 sykehus ble i et møte i Oslo 24.10.11 enige om å gjøre en klinisk oppfølgnings -studie på pasientene nå etter 12-13 år. Det er ikke planlagt invasive metoder. Pasientene vil få tilbud om en ny klinisk vurdering med besvaring av spørreskjema og røntgenbilder for å se om det er blitt utvikling av artrose i de opererte knærne.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/184 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 01.09.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Gunnar Knutsen
Forskningsansvarlig(e):  UNN 9038 Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkes stipend for phd kandidat Vegard Fossum. Han vil reise og besøke de andre sykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: LIS, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2012 REK nord