Forskningsprosjekt


Reduksjon av morfin forbruk etter keisersnitt ved hjelp av bedøvelse av nerver i bukveggen

Vitenskapelig tittel:

Postoperativ opiat forbruk etter sectio- TAP blokk kontra intrakutan infiltrasjon.Prosjektbeskrivelse:
Morfin er det primære smertelindrende medikamentet etter keisersnitt. Morfin har imidlertid mange bivirkninger (bl.a. oppkast, kløe, utmattethet). Studiens formål er å undersøke om man kan redusere morfinbruken etter keisersnitt vha. en ny bedøvelsesteknikk. Denne innebærer en blokade av nerver som ligger mellom muskellagene i bukveggen. Blokaden utføres vha. ultralyd, og innebærer minimal risiko. Studien er en prospektiv randomisert studie av 44 kvinner, og inkluderer både kvinner til planlagt keisersnitt og kvinner til hastekeisersnitt. Endepunkter er morfinbruk i løpet av 48 t, samt forekomst av bivirkninger. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/846 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 31.03.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Aage Telnes
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
St.Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Arbeidet med studien utføres primært i ordinær arbeidstid. Overtid vil ikke bli honorert. Søknad om forskningsmidler sendes til St.Olavs og Helse Midt-NorgeForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 44

Behandlet i REK
DatoREK
25.05.2012 REK midt
24.08.2012 REK midt
30.11.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
15.02.2013 REK midt