Forskningsprosjekt


Musikk og eksperimentell smerte

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke om musikk kan endre opplevelsen av smerte. Man ønsker å se om musikk virker tilstrekkelig godt til at det kan brukes som et supplerende middel til smertebehandling, for eksempel ved smertefulle prosedyrer. Det skal rekrutteres 50 frivillige deltagere til studien, dette skal skje ved oppslag på Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Prosjektet er en del av studiet for to medisinstudenter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/201 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 01.07.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egne midlerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Cand med
Behandlet i REK
DatoREK
08.02.2012 REK sør-øst