Forskningsprosjekt


Ubundet jernbindingskapasitet som test for tomme jernlagre

Vitenskapelig tittel:

Unbound iron binding capacity as a test for empty iron storesProsjektbeskrivelse:
Tradisjonelt brukes målinger av s-jern og s-transferrin til å vurdere størrelsen av kroppens jernlagre. Hos pasienter med tomme jernlagre er s-jern redusert og s-transferrin (eller s-TIBC) økt, så prosent s-transferrinmetning (100 × (s-iron/s-TIBC)) regnes for å være den optimale måten å kombinere de to målingene. Imidlertid er det langt fra sikkert at s-transferrinmetning er den optimale måten å kombinere s-jern og s-transferrin, fordi det er vist at at s-transferrin alene har en bedre diagnostisk nøyaktighet enn s-transferrinmetning. En annen måte å kombinere s-jern og s-transferrin er å beregne s-UIBC, som er "unbound iron binding capacity" eller ubundet jernbindingskapasitet, dvs. s-TIBC minus s-jern. Det er velkjent at s-UIBC er økt hos pasienter med tomme jernlagre, men vi har ikke funnet noen publisert undersøkelse som har sammenliknet den diagnostiske nøyaktigheten av s-UIBC og de andre jern-relaterte testene. Det bør gjøres, og denne studien kan bli den første.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/156 Prosjektstart: 09.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Åsberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdeling for medisinsk biokjemi, Laboratorieklinikken, St. Olavs Hospital.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3029

Sluttmelding/publikasjon: Mottatt sluttmelding fra prosjektleder
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2012 REK midt
28.09.2012 REK midt