Forskningsprosjekt


WorkTIPS: effekt av en arbeidsrehabiliteringsintervensjon for første episode psykosepasienter

Vitenskapelig tittel:

Vocational intervention in first episode psychosis: a randomized controlled trial, Individual Placement and Support, (IPS) vs. Treatment As Usual, (TAU).Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å finne ut av hvilke effekter "individual placement and support" (IPS) har for pasienter med psykose for første gang. Forskning har vist at det å være i arbeidslivet har positive effekter på symptom, selvfølelse, helse og velvære for denne pasientgruppen. TIPS er et tilbud som arbeider for å oppdage og behandle psykoselidelser så tidlig som mulig. JobbResept, ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), er et prosjekt som bruker IPS-metoden for å hjelpe psykiatriske pasienter ut i ordinært arbeid/skole. Dette forskningsprosjekt kommer til å bli et samarbeid mellom TIPS og JobbResept.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/299 Prosjektstart: 02.04.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Wenche ten Velden Hegelstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stavanger Universitetssykehus og NAV Rogaland, full finansierer JobbResept sin virksomhet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK vest
15.05.2012 REK vest
17.09.2015 REK vest
25.10.2017 REK vest