Forskningsprosjekt


Innlæring av godt søvnmønster hos barn

Vitenskapelig tittel:

Innlæring av godt søvnmønster hos barnProsjektbeskrivelse:
Barn med utviklingsforstyrrelse rammes i større grad enn andre av søvnforstyrrelser. Dette påvirker hele familien: trivsel, konsentrasjon, oppmerksomhet og evne til å lære. Søvnproblemer kan ha somatiske, fysiske eller miljømessige årsaker. Durrand (1998) har utviklet et behandlingsprogram. Det er viktig med faste rutiner før leggetid og at barna skal sovne raskt når de har lagt seg. Barna har underskudd på søvn når de legger seg. Foreldrene ser til barna, men gir ikke oppmerksomhet på uro. Etter hvert som barna får gode søvnrutiner, utvidets tiden barna får sove til det dekker søvnbehovet. Prosjektet er en pilotstudie. Formålet er å undersøke om foreldre kan gjennomføre søvnbehandlingen av egne barn med veiledning. Effekten av behandlingen skal evalueres 3 og 6 måneder etter avsluttet behandling. Målgruppen for prosjektet vil være barn med autisme som er tilmeldt Autismeteamet i Nordland (Nordlandssykehuset i Bodø).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/175 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.01.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Knut Sørgaard
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord

Nordlandssykehuset, Autismeteamet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2012 REK nord