Forskningsprosjekt


Oppfølging av gynekologiske kreftpasienter - pasientens behov og forventninger. Et samhandlingsprosjekt.

Vitenskapelig tittel:

Oppfølging av gynekologiske kreftpasienter -pasientens behov og forventninger. Et samhandlingsprosjektProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke nærmere hvilke ønsker og forventninger selekterte gynekologiske kreftpasienter, dvs. de som er antatt helbredet, har til den medisinske oppfølgingen. Disse pasientene følges i dag vanligvis opp i 5 år ved gynekologisk poliklinikk. Prospektive studier tyder på at de fleste tilbakefall oppdages innen tre år, og da som regel av kvinnen selv. Fastlegene har i økende grad overtatt ansvaret for oppfølgingen av visse typer kreftpasienter, og spørsmålet er om det kan være aktuelt at fastlegen også overtar oppfølgingen av selekterte gynekologiske kreftpasienter. Prosjektet er et delprosjekt i en planlagt doktorgrad der også samhandlingsaspektet og fastlegenes erfaringer vil bli undersøkt. I dette delprosjektet skal to grupper pasienter inkluderes: 1. Gynekologiske kreftpasienter som er primærbehandlet og skal skrives ut fra sykehuset 2. Gynekologiske kreftpasienter som har vært inne i et kontrollopplegg i to-tre år Det skal rekrutteres 100 pasienter for hver av disse gruppene fra Sørlandet sykehus HF og St. Olavs hospital HF. Pasientene vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema, og det vil bli innhentet opplysninger om fødselsår, type kreft, stadium og type behandling fra journal.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/355 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Mette Brekke
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Planlegging av studien har så langt vært finansiert ved stipend i 5 måneder fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), t.o.m. våren 2012. Det vil videre søkes om stipend fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) som yter finansiering til PhD-prosjekter.

 Spørreskjema vil finaniseres med dialogmidler fra Helse Sør-Øst (tildelt gynekolog Ingvild Vistad som er biveileder i prosjektet). Det vil videre også søkes om samhandlingsgsmidler. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst