Forskningsprosjekt


Fysioterapi i primærhelsetjenesten – Individuelt tilpasset fysioterapi - effekt og erfaring

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten er å undersøke hvordan individuelt tilpasset fysioterapi får effekt, betydning og skaper mening for pasienter med vedvarende muskelskjelettplager i nakkeområdet. Studien omfatter pasienter som går til behandling ved fysikalsk institutt i primærhelsetjenesten. Personer med nakkeplager utgjør en av de største brukergruppene ved fysikalske institutt. Ved å benyttet Single Subject Experimental Design undersøkes effekten av fysioterapi. Som effektmål benyttes Patient Specific Functional Scale til å kartlegge og evaluerer aktiviteter pasienten angir som viktige og samtidig vanskelig for henne/han å utføre i dagliglivet. Sammen med fysioterapeutens kliniske undersøkelser danner dette fundamentet for behandlingen. Ved å gjøre forskningsintervju med pasienter og fysioterapeuter samt observasjoner av fysioterapibehandling undersøkes hvordan det erfares å samarbeide gjennom et behandlingsforløp, der blant annet PSFS benyttets Studien kan bidra med betydningsfull kunnskap om beslutn
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/174 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 01.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Wenche Schrøder Bjorbækmo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter og Universitetet i OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Del av forskningsprogram:

FYSIOPRIM (fysioterapi i primærhelsetjenesten)


Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2012 REK nord
26.04.2012 REK nord
21.02.2013 REK nord