Forskningsprosjekt


Dobbel platehemming i 6 eller 12 måneder etter STEMI

Vitenskapelig tittel:

DAPT-STEMI

Prospective, Randomized, Open Label Trial of 6 Months vs. 12 Months Dual Antiplatelet Therapy After Drug-Eluting Stent Implantation In ST-elevation Myocardial InfarctionProsjektbeskrivelse:
Ved et akutt hjerteinfarkt er den beste behandlingen utblokking av blodåren med påfølgende plassering av en stent. Dette gjenoppretter blodtilstrømningen til hjertemuskelen, og reduserer omfanget av skade på hjertet. Etter plassering av stent er det viktig å bruke to forskjellige typer platehemmere, primært for å forebygge dannelse av nye blodpropper inne i stenten. Formålet med studien er å undersøke sikkerheten av 6 måneders Dual AntiPlatelet Therapy etter andregenerasjons drug-eluting stents implantat i pasienter med ST-Elevation Myocardial Infarction sammenlignet med 12 måneders DAPT. Prosjektet er en prospektiv randomisert åpen studie. Studien er en multisenterstudie som totalt vil inkludere 1100 pasienter, hvorav 150 i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/135 Prosjektstart: 02.04.2012 Prosjektslutt: 31.03.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Christian Eek
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er iverksatt av kardiologer ved Maastad Hospital i Rotterdam, Nederland. Prosjektet mottar finansiering fra MCR B.V. som er en stiftelse ved Maastad Hospital. Det er ingen kommersiel sponsor for studien.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Sluttmelding/publikasjon: Dobbel platehemming i 6 eller 12 måneder etter STEMI
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst