Forskningsprosjekt


Fysisk trening av personer med demens i sykehjem: en 6 måneders kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:

Effects of an exercise program for nusing home patients with dementia: a six months asssor blind randomized controlled trial (EXDEM)Prosjektbeskrivelse:
Alzheimers demens og demens etter hjerneslag progredierer og medfører kogntitiv svikt, redusert selvhjelpsevne og nedsatt livskvalitetet. Det fins ingen kur eller behandling som kan stoppe progresjonen. Ulike tiltak har vært forsøkt for å bedre pasientenes selvhjelpsevne, livskvalitet og humør, som musikkterapi og psykososial aktivisering. Flere studier viser at fysisk aktivitet og trening kan ha en viss forebyggende effekt for demens. Derfor har man tenkt at fysisk trening hos personer med demens kan være en behandling som kan bremse den progredierende kognitive svikten og reduksjonen i selvhjelpsevnen, samt bedre pasientenes livskvalitet. De få randomiserte kontrollerte studier som er utført, tyder på at fysisk trening kan ha effekt under forutsetning at treningen er intensiv. Denne studiens målsetning er å undersøke om intensiv fysisk trening to ganger per uke fører til bedre fysisk funksjon, bedre selvhjelpsevne og bedret livskvalitet hos personer med demens i sykehjem.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1150 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Engedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ekstrastiftelsen, sykehjemsetaten i Oslo og egne midlerForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 160

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: phd prosjekt, Nivå: doktorgrad
Materiale fra biobank:
EXDEM
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst