Forskningsprosjekt


Rockemusikk og hørselsskader

Vitenskapelig tittel:

Rock music and hearing disordersProsjektbeskrivelse:
Hørselsskader i forbindelse med selvpåført musikkstøy omfattes med en del oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Vi anser årsaksforholdet mellom rockemusikk og hørselsskade som uavklart, og ser behovet for ytterligere studier av dette. I denne studien ønsker vi å kartlegge den faktiske audiologiske status blant norske rockemusikere, samt se på bruk av profylakse og andre relevante forhold. Resultatene av studien vil kunne være av både medisinsk-vitenskapelig og allmenn relevans, og antas å kunne gi grunnlag for minimum 3 publikasjoner i internasjonale medisinske og audiologiske tidsskrifter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/127 Prosjektstart: 15.10.2011 Prosjektslutt: 21.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Carl Christian Lein Størmer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Tromsø / Institutt for klinisk medisinForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PHD
Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2012 REK nord
21.06.2012 REK nord